uP1589Q eq NCP1589A Low Voltage Synchronous Buck Controller

uP1589Q eq NCP1589A Low Voltage Synchronous Buck Controller

uP1589Q eq NCP1589A Low Voltage Synchronous Buck Controller

uPI Semiconductor
Số Lượng: 20

Giá lẻ: 55.000 đ

uP1589Q eq NCP1589A Low Voltage Synchronous Buck Controller

 

uP1589Q tương đương với NCP1589A

Datasheet https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCP1589A-D.PDF

uP1589Q eq NCP1589A Low Voltage Synchronous Buck Controller

 

Công ty ENCOM

Địa chỉ: 412/1A Nhật Tảo, Phường 06, Quận 10, Tp.HCM
Hotline: 1800 6837 (gọi miễn phí)
ĐT: 0988.300 600 - 028.2267 3399
Email: linhkien@encom.vn