MBI5026GN: Thanh ghi dịch 16 bit với ngõ ra 17V/90mA dùng điều khiển LED

MBI5026GN: Thanh ghi dịch 16 bit với ngõ ra 17V/90mA dùng điều khiển  LED

MBI5026GN: Thanh ghi dịch 16 bit với ngõ ra 17V/90mA dùng điều khiển LED

Macroblock
Số Lượng: 41

Giá lẻ: 26.000 đ

Sinh ra để điều khiển LED, màn hình LED,. Nó tương đương với 2 con 74hc595 và 16 transitor, MBI5026 là thanh ghi dịch ngõ va2oSerial (SCL,STR,SDA) 16 bit ngõ ra có thể tải tối 17V/90mA nên là chip phù hợp nhất để thiết kế các sản phẩm dùng led như bảng qu

 

Xem thông tin sản phẩm tại trang web của nhà sản xuất:  http://www.mblock.com.tw/products.php?KindID=1&ID=9

Datasheet có thể download tại trang trên trong phần download hoặc tại  MBI5026-LED Driver

 

MBI5026GN: Thanh ghi dịch 16 bit với ngõ ra 17V/90mA dùng điều khiển  LED

Công ty ENCOM

Địa chỉ: 412/1A Nhật Tảo, Phường 06, Quận 10, Tp.HCM
Hotline: 1800 6837 (gọi miễn phí)
ĐT: 0988.300 600 - 028.2267 3399
Email: linhkien@encom.vn