APM4953: Dual P-Channel Enhancement Mode Mosfet

APM4953: Dual P-Channel Enhancement Mode Mosfet

APM4953: Dual P-Channel Enhancement Mode Mosfet

Other
Số Lượng: 500

Giá lẻ: 3.300 đ

APM4953 tương đương với hai con Mosfet 30V/4.9A mỗi con, chuyên dùng làm mạch công suất cho màn hình LCD và driver cho LED như màn hình LED, bảng điện tử

 

APM4953 tương đương với hai con Mosfet 30V/4.9A mỗi con, chuyên dùng làm mạch công suất cho màn hình LCD và driver cho LED như màn hình LED, bảng điện tử.

Chi tiết sản phẩm xem tại http://www.artschip.com/products.asp?lx=small&anid=755&ParentName=Discrete%20devices_P-MOS

Datasheet:  APM4953

 

APM4953: Dual P-Channel Enhancement Mode Mosfet

 

Công ty ENCOM

Địa chỉ: 412/1A Nhật Tảo, Phường 06, Quận 10, Tp.HCM
Hotline: 1800 6837 (gọi miễn phí)
ĐT: 0988.300 600 - 028.2267 3399
Email: administrator@linhkiendientu.vn