APM4953: Dual P-Channel Enhancement Mode Mosfet

APM4953: Dual P-Channel Enhancement Mode Mosfet

APM4953: Dual P-Channel Enhancement Mode Mosfet

ArtsChip
Số Lượng: 2500
Giá bán
Số lượng 1-49 50-199 200-499 500+
Giá (VND) 3.000 2.800 2.500 2.200
APM4953 tương đương với hai con Mosfet 30V/4.9A mỗi con, chuyên dùng làm mạch công suất cho màn hình LCD và driver cho LED như màn hình LED, bảng điện tử

 

APM4953 tương đương với hai con Mosfet 30V/4.9A mỗi con, chuyên dùng làm mạch công suất cho màn hình LCD và driver cho LED như màn hình LED, bảng điện tử.

Chi tiết sản phẩm xem tại http://www.artschip.com/products/apm4953.html

Datasheet:  http://www.artschip.com/pdf/APM4953.pdf

 

APM4953: Dual P-Channel Enhancement Mode Mosfet

 

Công ty ENCOM

Địa chỉ: 412/1A Nhật Tảo, Phường 06, Quận 10, Tp.HCM
Hotline: 1800 6837 (gọi miễn phí)
ĐT: 0988.300 600 - 028.2267 3399
Email: linhkien@encom.vn