2SK2508 - Switching Regulator and DC−DC Converter and Motor Applications

2SK2508 - Switching Regulator and DC−DC Converter and Motor Applications

2SK2508 - Switching Regulator and DC−DC Converter and Motor Applications

TOSHIBA
Số Lượng: 30

Giá lẻ: 16.000 đ

2SK2508 - Switching Regulator and DC−DC Converter and Motor Applications

2SK2508 - Switching Regulator and DC−DC Converter and Motor Applications

Download datasheet  2SK2508

K2508 - Switching Regulator and DC−DC Converter and Motor Applications

Công ty ENCOM

Địa chỉ: 412/1A Nhật Tảo, Phường 06, Quận 10, Tp.HCM
Hotline: 1800 6837 (gọi miễn phí)
ĐT: 0988.300 600 - 028.2267 3399
Email: linhkien@encom.vn