Nuvonton NCT6683D chân TQFP128

Nuvonton NCT6683D chân TQFP128

Nuvonton NCT6683D chân TQFP128

Nuvoton
Số Lượng: 6

Giá lẻ: 97.000 đ

Nuvonton NCT6683D chân TQFP128

Nuvonton NCT6683D chân TQFP128

 

Xem chi tiết tại trang web nhà sản xuất: https://www.nuvoton.com/i-o-series/nct6683d

 

Nuvonton NCT6683D chân TQFP128

 

Nuvonton NCT6683D chân TQFP128

 

 

Công ty ENCOM

Địa chỉ: 412/1A Nhật Tảo, Phường 06, Quận 10, Tp.HCM
Hotline: 1800 6837 (gọi miễn phí)
ĐT: 0988.300 600 - 028.2267 3399
Email: linhkien@encom.vn