M27C1001 - 1 Mbit (128 Kbit x 8) UV EPROM and OTP EPROM

M27C1001 - 1 Mbit (128 Kbit x 8) UV EPROM and OTP EPROM

M27C1001 - 1 Mbit (128 Kbit x 8) UV EPROM and OTP EPROM

ST Electronics
Số Lượng: 9

Giá lẻ: 80.000 đ

M27C1001 - 1 Mbit (128 Kbit x 8) UV EPROM and OTP EPROM

 

M27C1001 - 1 Mbit (128 Kbit x 8) UV EPROM and OTP EPROM

Datasheet  M27C1001-10F1

M27C1001 - 1 Mbit (128 Kbit x 8) UV EPROM and OTP EPROM

Công ty ENCOM

Địa chỉ: 412/1A Nhật Tảo, Phường 06, Quận 10, Tp.HCM
Hotline: 1800 6837 (gọi miễn phí)
ĐT: 0988.300 600 - 028.2267 3399
Email: linhkien@encom.vn