Đầu cốt (Cosse) tròn Nichifu R1.25-3.5

Đầu cốt (Cosse) tròn Nichifu R1.25-3.5

Đầu cốt (Cosse) tròn Nichifu R1.25-3.5

Nichifu
Số Lượng: 3200

Giá lẻ: 1.500 đ

Đầu cốt (Cosse) tròn Nichifu R1.25-3.5

 

Đầu cốt (Cosse) tròn Nichifu R 1.25-3.5, mỗi hộp 100 cái

Đầu cốt (Cosse) tròn Nichifu R 1.25-3.5

 

Kích thước của đầu cốt (Cosse) tròn Nichifu R1.25-3.5

Kích thước của đầu cốt (Cosse) tròn Nichifu R1.25-3.5

Fukidi

Địa chỉ: 412/1A Nhật Tảo, Phường 06, Quận 10, Tp.HCM
Hotline: 0988 300 600 - 0777 200 600 - 0333 00 17 17 - 079 333 1179 (Zalo)
ĐT: 028 22 033 039 - 028 2200 5868
Email: tamvo@encom.vn