Đầu cốt (Cosse) tròn Nichifu R1.25-3.5

Đầu cốt (Cosse) tròn Nichifu R1.25-3.5

Đầu cốt (Cosse) tròn Nichifu R1.25-3.5

Nichifu
Số Lượng: 3200

Giá lẻ: 1.500 đ

Đầu cốt (Cosse) tròn Nichifu R1.25-3.5

 

Đầu cốt (Cosse) tròn Nichifu R 1.25-3.5, mỗi hộp 100 cái

Đầu cốt (Cosse) tròn Nichifu R 1.25-3.5

 

Kích thước của đầu cốt (Cosse) tròn Nichifu R1.25-3.5

Kích thước của đầu cốt (Cosse) tròn Nichifu R1.25-3.5

Công ty ENCOM

Địa chỉ: 412/1A Nhật Tảo, Phường 06, Quận 10, Tp.HCM
Hotline: 1800 6837 (gọi miễn phí)
ĐT: 0988.300 600 - 028.2267 3399
Email: linhkien@encom.vn