Đầu cosse tròn Nichifu R3.5-4

Đầu cosse tròn Nichifu R3.5-4

Đầu cosse tròn Nichifu R3.5-4

Nichifu
Số Lượng: 2400

Giá lẻ: 2.450 đ

Đầu cosse hay còn gọi là đầu cốt, đầu bấm dây...

 

Đầu cosse tròn Nichifu R3.5-4

 

Đầu bấm dây, đầu cosse tròn Nichifu R3.5-4

 

Đầu bấm dây, đầu cosse tròn Nichifu R3.5-4

 

Đầu bấm dây, đầu cosse tròn Nichifu R3.5-4

 

Đầu bấm dây, đầu cosse tròn Nichifu R3.5-4

 

Đầu bấm dây, đầu cosse tròn Nichifu R3.5-4

 

 

Fukidi

Địa chỉ: 412/1A Nhật Tảo, Phường 06, Quận 10, Tp.HCM
Hotline: 0988 300 600 - 0777 200 600 - 0333 00 17 17 - 079 333 1179 (Zalo)
ĐT: 028 22 033 039 - 028 2200 5868
Email: tamvo@encom.vn