Đầu cosse tròn Nichifu R3.5-4

Đầu cosse tròn Nichifu R3.5-4

Đầu cosse tròn Nichifu R3.5-4

Nichifu
Số Lượng: 2400

Giá lẻ: 2.450 đ

Đầu cosse hay còn gọi là đầu cốt, đầu bấm dây...

 

Đầu cosse tròn Nichifu R3.5-4

 

Đầu bấm dây, đầu cosse tròn Nichifu R3.5-4

 

Đầu bấm dây, đầu cosse tròn Nichifu R3.5-4

 

Đầu bấm dây, đầu cosse tròn Nichifu R3.5-4

 

Đầu bấm dây, đầu cosse tròn Nichifu R3.5-4

 

Đầu bấm dây, đầu cosse tròn Nichifu R3.5-4

 

 

Công ty ENCOM

Địa chỉ: 412/1A Nhật Tảo, Phường 06, Quận 10, Tp.HCM
Hotline: 1800 6837 (gọi miễn phí)
ĐT: 0988.300 600 - 028.2267 3399
Email: linhkien@encom.vn