Cuộn cảm 150uH AL0307 151K 1/4W, size 3x7mm

Cuộn cảm 150uH AL0307 151K 1/4W, size 3x7mm

Cuộn cảm 150uH AL0307 151K 1/4W, size 3x7mm

Other
Số Lượng: 2000
Giá bán
Số lượng 1-24 25-49 50-199 200+
Giá (VND) 750 700 650 600
Cuộn cảm 150uH AL0307 151K 1/4W, size 3x7mm

Cuộn cảm 150uH AL0307 151K 1/4W, size 3x7mm

Cuộn cảm 150uH AL0307 151K 1/4W, size 3x7mm

Fukidi

Địa chỉ: 412/1A Nhật Tảo, Phường 06, Quận 10, Tp.HCM
Hotline: 0988 300 600 - 0777 200 600 - 0333 00 17 17 - 079 333 1179 (Zalo)
ĐT: 028 22 033 039 - 028 2200 5868
Email: tamvo@encom.vn