Tụ MKP-X2 EPCOS 250v0.1uf 100nF/250V chân 10mm

Tụ MKP-X2 EPCOS 250v0.1uf 100nF/250V chân 10mm

Tụ MKP-X2 EPCOS 250v0.1uf 100nF/250V chân 10mm

EPCOS-TDK
Số Lượng: 100

Giá lẻ: 3.000 đ

Tụ MKP-X2 EPCOS 250v0.1uf 100nF/250V chân 10mm

 

Tụ MKP-X2 EPCOS 250v0.1uf 100nF/250V chân 10mm

Tụ MKP-X2 EPCOS 250v0.1uf 100nF/250V chân 10mm

Fukidi

Địa chỉ: 412/1A Nhật Tảo, Phường 06, Quận 10, Tp.HCM
Hotline: 0988 300 600 - 0777 200 600 - 0333 00 17 17 - 079 333 1179 (Zalo)
ĐT: 028 22 033 039 - 028 2200 5868
Email: tamvo@encom.vn