Tụ MKP-X2 EPCOS 250v0.1uf 100nF/250V chân 10mm

Tụ MKP-X2 EPCOS 250v0.1uf 100nF/250V chân 10mm

Tụ MKP-X2 EPCOS 250v0.1uf 100nF/250V chân 10mm

EPCOS-TDK
Số Lượng: 100

Giá lẻ: 3.000 đ

Tụ MKP-X2 EPCOS 250v0.1uf 100nF/250V chân 10mm

 

Tụ MKP-X2 EPCOS 250v0.1uf 100nF/250V chân 10mm

Tụ MKP-X2 EPCOS 250v0.1uf 100nF/250V chân 10mm

Công ty ENCOM

Địa chỉ: 412/1A Nhật Tảo, Phường 06, Quận 10, Tp.HCM
Hotline: 1800 6837 (gọi miễn phí)
ĐT: 0988.300 600 - 028.2267 3399
Email: linhkien@encom.vn