Tụ gốm 104PF 100nF/50V, chân 2.54mm

Tụ gốm 104PF 100nF/50V, chân 2.54mm

Tụ gốm 104PF 100nF/50V, chân 2.54mm

Other
Số Lượng: 30000
Giá bán
Số lượng 1-100 (1-10 gói) 100-400(11-39 gói) Trên 400 (> 40 gói)
Giá (VND) 1.000 900 800
Bán theo từng gói, mỗi gói 10 con.

 

Tụ gốm 104PF 100nF/50V, chân 2.54mm

Tụ gốm 104PF 100nF/50V, chân 2.54mm

Công ty ENCOM

Địa chỉ: 412/1A Nhật Tảo, Phường 06, Quận 10, Tp.HCM
Hotline: 1800 6837 (gọi miễn phí)
ĐT: 0988.300 600 - 028.2267 3399
Email: linhkien@encom.vn