ST-Link V2: STLink ST Link Mạch nạp và debug cho vi xử lý STM8 và STM32

ST-Link V2: STLink ST Link Mạch nạp và debug cho vi xử lý STM8 và STM32

ST-Link V2: STLink ST Link Mạch nạp và debug cho vi xử lý STM8 và STM32

ST Electronics
Số Lượng: 20

Giá lẻ: 120.000 đ

The ST-LINK/V2 is an in-circuit debugger and programmer for the STM8 and STM32 microcontroller families. The single wire interface module (SWIM) and JTAG/serial wire debugging (SWD) interfaces are used to communicate with any STM8 or STM32 microcontroller

 

Xem chi tiết của sản phẩm tại trang web của nhà sản xuất http://www.st.com/en/development-tools/st-link-v2.html  

Hình sản phẩm

ST-Link V2: Mạch nạp và debug cho vi xử lý STM8 và STM32

Công ty ENCOM

Địa chỉ: 412/1A Nhật Tảo, Phường 06, Quận 10, Tp.HCM
Hotline: 1800 6837 (gọi miễn phí)
ĐT: 0988.300 600 - 028.2267 3399
Email: linhkien@encom.vn