NCEP60T12A: NCE N-Channel Super Trench Power MOSFET

NCEP60T12A: NCE N-Channel Super Trench Power MOSFET

NCEP60T12A: NCE N-Channel Super Trench Power MOSFET

Other
Số Lượng: 30

Giá lẻ: 30.000 đ

NCEP60T12A: NCE N-Channel Super Trench Power MOSFET

NCEP60T12A: NCE N-Channel Super Trench Power MOSFET

Datasheet từ nhà sản xuất   http://www.ncepower.com/Upload/SGT/NCEP60T12Adatasheet-15265575669.pdf

 

NCEP60T12A: NCE N-Channel Super Trench Power MOSFET

 

Công ty ENCOM

Địa chỉ: 412/1A Nhật Tảo, Phường 06, Quận 10, Tp.HCM
Hotline: 1800 6837 (gọi miễn phí)
ĐT: 0988.300 600 - 028.2267 3399
Email: administrator@linhkiendientu.vn