Ma ní inox xoay loại M10 - MN10X

Ma ní inox xoay loại M10 - MN10X

Ma ní inox xoay loại M10 - MN10X

RICHWITS
Số Lượng: 10

Giá lẻ: 85.000 đ

Ma ní inox xoay loại M10 - MN10X

Ma ní inox xoay loại M10 - MN10X

 

Hình ảnh thực tế của ma ní inox xoay MN10X

Ma ní inox xoay loại M10 - MN10X

 

So sánh hai loại M6, M10

Ma ní inox xoay loại M10 - MN10X

 

Kích thước chi tiết của các loại ma ní inox xoay.

Ma ní inox xoay loại M10 - MN10X

 

Công ty ENCOM

Địa chỉ: 412/1A Nhật Tảo, Phường 06, Quận 10, Tp.HCM
Hotline: 1800 6837 (gọi miễn phí)
ĐT: 0988.300 600 - 028.2267 3399
Email: linhkien@encom.vn