Ma ní inox hình chữ D M12, kiểu ren vặn, dùng nối dây xích - MN12D

Ma ní inox hình chữ D M12, kiểu ren vặn, dùng nối dây xích - MN12D

Ma ní inox hình chữ D M12, kiểu ren vặn, dùng nối dây xích - MN12D

RICHWITS
Số Lượng: 20

Giá lẻ: 63.000 đ

Ma ní inox hình chữ D M12, kiểu ren vặn, dùng nối dây xích - MN12D

Ma ní inox hình chữ D M12, kiểu ren vặn, dùng nối dây xích - MN12D

 

 

Ma ní inox hình chữ D M12, kiểu ren vặn, dùng nối dây xích - MN12D

 

Ma ní inox hình chữ D M12, kiểu ren vặn, dùng nối dây xích - MN12D

 

Ba loại mani M6, M10, M12

Ma ní inox hình chữ D M12, kiểu ren vặn, dùng nối dây xích - MN12D

 

So sánh kích thước của các loại ma ní

Ma ní inox hình chữ D M12, kiểu ren vặn, dùng nối dây xích - MN12D

 

Kích thước của các loại ma ní chữ D như hình bên dưới

Ma ní inox hình chữ D M12, kiểu ren vặn, dùng nối dây xích - MN12D

Fukidi

Địa chỉ: 412/1A Nhật Tảo, Phường 06, Quận 10, Tp.HCM
Hotline: 0988 300 600 - 0777 200 600 - 0333 00 17 17 - 079 333 1179 (Zalo)
ĐT: 028 22 033 039 - 028 2200 5868
Email: tamvo@encom.vn