Kit học lập trình vi xử lý mini ARM 32bit họ STM32F4 dùng chip STM32F401CCU6

Kit học lập trình vi xử lý mini ARM 32bit họ STM32F4 dùng chip STM32F401CCU6

Kit học lập trình vi xử lý mini ARM 32bit họ STM32F4 dùng chip STM32F401CCU6

ST Electronics
Số Lượng: 10

Giá lẻ: 135.000 đ

Kit học lập trình vi xử lý mini ARM 32bit họ STM32F4 dùng chip STM32F401CCU6

Kit học lập trình vi xử lý mini ARM 32bit họ STM32F4 dùng chip STM32F401CCU6

 

Xem chi tiết thông tin chip STM32F401CCU6 tại trang web của ST:  STM32F401CCU6

Kit học lập trình vi xử lý ARM 32bit họ STM32F4 dùng để học lập trình, phát triển và thử nghiệp sản phẩm trước khi hoàn thiện thiết kế, dùng chip ARM Cortex-M4 STM32F401CCU6 có DSP và FPU bộ nhớ 256 Kbytes Flash, 64Kbytes RAM, , 84 MHz CPU, ART Accelerator

Kit học lập trình vi xử lý mini ARM 32bit họ STM32F4 dùng chip STM32F401CCU6

 

Kit học lập trình vi xử lý mini ARM 32bit họ STM32F4 dùng chip STM32F401CCU6

 

Kit học lập trình vi xử lý mini ARM 32bit họ STM32F4 dùng chip STM32F401CCU6

 

 

Công ty ENCOM

Địa chỉ: 412/1A Nhật Tảo, Phường 06, Quận 10, Tp.HCM
Hotline: 1800 6837 (gọi miễn phí)
ĐT: 0988.300 600 - 028.2267 3399
Email: linhkien@encom.vn