Diode xung SS240 - 2A/40V, chân DO-214AC

Diode xung SS240 - 2A/40V, chân DO-214AC

Diode xung SS240 - 2A/40V, chân DO-214AC

Other
Số Lượng: 1300
Giá bán
Số lượng 1-25 26-50 Trên 50
Giá (VND) 500 450 400
Diode xung SS240 - 2A/40V, chân DO-214AC

Diode xung SS240 - 2A/40V, chân DO-214AC

Công ty ENCOM

Địa chỉ: 412/1A Nhật Tảo, Phường 06, Quận 10, Tp.HCM
Hotline: 1800 6837 (gọi miễn phí)
ĐT: 0988.300 600 - 028.2267 3399
Email: linhkien@encom.vn