Cặp jack bắp chuối và kìm kẹp ắc quy mỏ cá sấu dây dài 1m

Cặp jack bắp chuối và kìm kẹp ắc quy mỏ cá sấu dây dài 1m

Cặp jack bắp chuối và kìm kẹp ắc quy mỏ cá sấu dây dài 1m

OEM Socket
Số Lượng: 20

Giá lẻ: 35.000 đ

Cặp jack bắp chuối và kìm kẹp ắc quy mỏ cá sấu dây dài 1m

Cặp jack bắp chuối và kìm kẹp ắc quy mỏ cá sấu dây dài 1m

 

Cặp jack bắp chuối và kìm kẹp ắc quy mỏ cá sấu dây dài 1m

 

Cặp jack bắp chuối và kìm kẹp ắc quy mỏ cá sấu dây dài 1m

 

Cặp jack bắp chuối và kìm kẹp ắc quy mỏ cá sấu dây dài 1m

 

Cặp jack bắp chuối và kìm kẹp ắc quy mỏ cá sấu dây dài 1m

 

Công ty ENCOM

Địa chỉ: 412/1A Nhật Tảo, Phường 06, Quận 10, Tp.HCM
Hotline: 1800 6837 (gọi miễn phí)
ĐT: 0988.300 600 - 028.2267 3399
Email: linhkien@encom.vn