Tụ hóa JCCON 3300uF 6.3V size 10x20mm

Tụ hóa JCCON 3300uF 6.3V size 10x20mm

Tụ hóa JCCON 3300uF 6.3V size 10x20mm

JCCON
Số Lượng: 500

Giá lẻ: 1.500 đ

Tụ hóa JCCON 3300uF 6.3V size 10x20mm

 

Tụ hóa JCCON 3300uF 6.3V size 10x20mm

Tụ hóa JCCON 3300uF 6.3V size 10x20mm

 

Tụ hóa JCCON 3300uF 6.3V size 10x20mm

 

Tụ hóa JCCON 3300uF 6.3V size 10x20mm

Công ty ENCOM

Địa chỉ: 412/1A Nhật Tảo, Phường 06, Quận 10, Tp.HCM
Hotline: 1800 6837 (gọi miễn phí)
ĐT: 0988.300 600 - 028.2267 3399
Email: linhkien@encom.vn