Tụ hóa 10000uF 35V size 30x31mm 10.000uF/35V

Tụ hóa 10000uF 35V size 30x31mm 10.000uF/35V

Tụ hóa 10000uF 35V size 30x31mm 10.000uF/35V

JCCON
Số Lượng: 20

Giá lẻ: 35.000 đ

Tụ hóa 10000uF 35V size 30x31mm 10.000uF/35V

 

Tụ hóa 10000uF 35V size 30x31mm 10.000uF/35V

 

Tụ hóa 10000uF 35V size 30x31mm 10.000uF/35V

 

Tụ hóa 10000uF 35V size 30x31mm 10.000uF/35V

 

Tụ hóa 10000uF 35V size 30x31mm 10.000uF/35V

 

Tụ hóa 10000uF 35V size 30x31mm 10.000uF/35V

 

Tụ hóa 10000uF 35V size 30x31mm 10.000uF/35V

Công ty ENCOM

Địa chỉ: 412/1A Nhật Tảo, Phường 06, Quận 10, Tp.HCM
Hotline: 1800 6837 (gọi miễn phí)
ĐT: 0988.300 600 - 028.2267 3399
Email: linhkien@encom.vn