Tụ CBB CL21 104K250: 0.1uF/250V sai số 1%

Tụ CBB  CL21 104K250: 0.1uF/250V sai số 1%

Tụ CBB CL21 104K250: 0.1uF/250V sai số 1%

Other
Số Lượng: 2000

Giá lẻ: 1.500 đ

Tụ CL21 104K250 là tụ sứ (tụ kẹo) có trị số 0.1uF (100nF) 250V và sai số chỉ 1%

Tụ CL21 104K250 là tụ sứ (tụ kẹo) có trị số 0.1uF (100nF) 250V và sai số chỉ 1%

Tụ CL21 104K250: 0.1uF/250V sai số 1%

Fukidi

Địa chỉ: 412/1A Nhật Tảo, Phường 06, Quận 10, Tp.HCM
Hotline: 0988 300 600 - 0777 200 600 - 0333 00 17 17 - 079 333 1179 (Zalo)
ĐT: 028 22 033 039 - 028 2200 5868
Email: tamvo@encom.vn