Tụ CBB CL21 104K250: 0.1uF/250V sai số 1%

Tụ CBB  CL21 104K250: 0.1uF/250V sai số 1%

Tụ CBB CL21 104K250: 0.1uF/250V sai số 1%

Other
Số Lượng: 2000

Giá lẻ: 1.500 đ

Tụ CL21 104K250 là tụ sứ (tụ kẹo) có trị số 0.1uF (100nF) 250V và sai số chỉ 1%

Tụ CL21 104K250 là tụ sứ (tụ kẹo) có trị số 0.1uF (100nF) 250V và sai số chỉ 1%

Tụ CL21 104K250: 0.1uF/250V sai số 1%

Công ty ENCOM

Địa chỉ: 412/1A Nhật Tảo, Phường 06, Quận 10, Tp.HCM
Hotline: 1800 6837 (gọi miễn phí)
ĐT: 0988.300 600 - 028.2267 3399
Email: linhkien@encom.vn