Trụ đỡ PCB, trụ cách ly board mạch điện tử M2.5x35mm

Trụ đỡ PCB, trụ cách ly board mạch điện tử M2.5x35mm

Trụ đỡ PCB, trụ cách ly board mạch điện tử M2.5x35mm

ENCOM
Số Lượng: 600

Giá lẻ: 800 đ

Trụ đỡ PCB, trụ cách ly board mạch điện tử M2.5x35mm

Trụ đỡ PCB, trụ cách ly board mạch điện tử M2.5x35mm

Trụ đỡ PCB, trụ cách ly board mạch điện tử M2.5x35mm

Kích thước 

Trụ đỡ PCB, trụ cách ly board mạch điện tử M2.5x35mm

 

Trụ đỡ PCB, trụ cách ly board mạch điện tử M2.5x35mm

 

Trụ đỡ PCB, trụ cách ly board mạch điện tử M2.5x35mm

 

 

Fukidi

Địa chỉ: 412/1A Nhật Tảo, Phường 06, Quận 10, Tp.HCM
Hotline: 0988 300 600 - 0777 200 600 - 0333 00 17 17 - 079 333 1179 (Zalo)
ĐT: 028 22 033 039 - 028 2200 5868
Email: tamvo@encom.vn