Đèn LED báo nguồn, báo tín hiệu vỏ kim loại, phi 22mm, 24V, màu đỏ SL2224R

Đèn LED báo nguồn, báo tín hiệu vỏ kim loại, phi 22mm, 24V, màu đỏ SL2224R

Đèn LED báo nguồn, báo tín hiệu vỏ kim loại, phi 22mm, 24V, màu đỏ SL2224R

ENCOM
Số Lượng: 55

Giá lẻ: 48.000 đ

Đèn LED báo nguồn, báo tín hiệu vỏ kim loại, phi 22mm, 24V, màu đỏ SL2224R

Đèn LED báo nguồn, báo tín hiệu vỏ kim loại, phi 22mm, 24V, màu đỏ SL2224R

Xem chi tiết trong video bên dưới

Đèn LED báo nguồn, báo tín hiệu vỏ kim loại, phi 22mm, 24V, màu đỏ SL2224R

 

Đèn LED báo nguồn, báo tín hiệu vỏ kim loại, phi 22mm, 24V, màu đỏ SL2224R

 

Đèn LED báo nguồn, báo tín hiệu vỏ kim loại, phi 22mm, 24V, màu đỏ SL2224R

 

Đèn LED báo nguồn, báo tín hiệu vỏ kim loại, phi 22mm, 24V, màu đỏ SL2224R

 

Đèn LED báo nguồn, báo tín hiệu vỏ kim loại, phi 22mm, 24V, màu đỏ SL2224R

 

Đèn LED báo nguồn, báo tín hiệu vỏ kim loại, phi 22mm, 24V, màu đỏ SL2224R

 

Đèn LED báo nguồn, báo tín hiệu vỏ kim loại, phi 22mm, 24V, màu đỏ SL2224R

 

Kích thước chi tiết của Đèn LED báo nguồn, báo tín hiệu vỏ kim loại, phi 22mm, 24V, màu đỏ SL2224R

Xem loại 22mm

Đèn LED báo nguồn, báo tín hiệu vỏ kim loại, phi 22mm, 24V, màu đỏ SL2224R

 

 

Công ty ENCOM

Địa chỉ: 412/1A Nhật Tảo, Phường 06, Quận 10, Tp.HCM
Hotline: 1800 6837 (gọi miễn phí)
ĐT: 0988.300 600 - 028.2267 3399
Email: linhkien@encom.vn