Kìm kẹp chuyển đổi chân đế IC từ SOP8 hoặc SOIC8 sang đế IC DIP8

Kìm kẹp chuyển đổi chân đế IC từ SOP8 hoặc SOIC8 sang đế IC DIP8

Kìm kẹp chuyển đổi chân đế IC từ SOP8 hoặc SOIC8 sang đế IC DIP8

OEM
Số Lượng: 15

Giá lẻ: 95.000 đ

Dùng để nạp chương trình cho các MCU có dạng chân SOP8, SOIC8 như các MCU dòng PIC, AVR... hoặc các con chip BIOS trong máy tính như các dòng chip AT24C, AT25C, 93C...

Kìm kẹp chuyển đổi chân đế IC từ SOP8 hoặc SOIC8 sang đế IC DIP8

 

Kìm kẹp chuyển đổi chân đế IC từ SOP8 hoặc SOIC8 sang đế IC DIP8

 

Kìm kẹp chuyển đổi chân đế IC từ SOP8 hoặc SOIC8 sang đế IC DIP8

 

Kìm kẹp chuyển đổi chân đế IC từ SOP8 hoặc SOIC8 sang đế IC DIP8

Công ty ENCOM

Địa chỉ: 412/1A Nhật Tảo, Phường 06, Quận 10, Tp.HCM
Hotline: 1800 6837 (gọi miễn phí)
ĐT: 0988.300 600 - 028.2267 3399
Email: linhkien@encom.vn