Gói 150 dây co nhiệt, màu đen, đỏ nhiều kích thước

Gói 150 dây co nhiệt, màu đen, đỏ nhiều kích thước

Gói 150 dây co nhiệt, màu đen, đỏ nhiều kích thước

ENCOM
Số Lượng: 5

Giá lẻ: 55.000 đ

Gói 150 dây co nhiệt, màu đen, đỏ nhiều kích thước

 

Có các kích thước sau:

20pcs x 1.0 x 40mm ( black) 
20pcs x 1.0 x 40mm (red) 
20pcs x 2.0 x 40mm ( black) 
20pcs x 2.0 x 40mm ( Red) 
10pcs x 3.0 x 40mm (black) 
10pcs x 3.0 x 40mm (red) 
8pcs x 4.0 x 40mm (black) 
8pcs x 4.0 x 40mm (red) 
5pcs x 6.0 x 40mm (black) 
5pcs x 6.0 x 40mm (red) 
4pcs x 8.0 x 80mm (black) 
4pcs x 8.0 x 80mm (red) 
4pcs x 10.0 x 80mm (black) 
4pcs x 10.0 x 80mm (red) 
4pcs x 14.0 x 80mm (black) 
4pcs x 14.0 x 80mm (red)

Gói 150 dây co nhiệt, màu đen, đỏ nhiều kích thước

Công ty ENCOM

Địa chỉ: 412/1A Nhật Tảo, Phường 06, Quận 10, Tp.HCM
Hotline: 1800 6837 (gọi miễn phí)
ĐT: 0988.300 600 - 028.2267 3399
Email: linhkien@encom.vn