Đế test IC SSOP20 TSSOP20 chân IC 0.65mm, OTS28-0.65-01

Đế test IC SSOP20 TSSOP20 chân IC 0.65mm,  OTS28-0.65-01

Đế test IC SSOP20 TSSOP20 chân IC 0.65mm, OTS28-0.65-01

OEM
Số Lượng: 5

Giá lẻ: 120.000 đ

Đế test IC SSOP20 TSSOP20 chân IC 0.65mm, OTS28-0.65-01

Đế test IC SSOP20 TSSOP20 chân IC 0.65mm,  OTS28-0.65-01

 

Đế test IC SSOP20 TSSOP20 chân IC 0.65mm,  OTS28-0.65-01

 

Đế test IC SSOP20 TSSOP20 chân IC 0.65mm,  OTS28-0.65-01

 

Đế test IC SSOP20 TSSOP20 chân IC 0.65mm,  OTS28-0.65-01

 

Đế test IC SSOP20 TSSOP20 chân IC 0.65mm,  OTS28-0.65-01

 

 

Công ty ENCOM

Địa chỉ: 412/1A Nhật Tảo, Phường 06, Quận 10, Tp.HCM
Hotline: 1800 6837 (gọi miễn phí)
ĐT: 0988.300 600 - 028.2267 3399
Email: linhkien@encom.vn