Đế IC 28 Chân Thân Hẹp - IC Socket 28Pin Narrow Body DIP-28 2.54mm

Đế IC 28 Chân Thân Hẹp - IC Socket 28Pin Narrow Body DIP-28 2.54mm

Đế IC 28 Chân Thân Hẹp - IC Socket 28Pin Narrow Body DIP-28 2.54mm

Other
Số Lượng: 255

Giá lẻ: 1.200 đ

Đế IC 28 Chân Thân Hẹp - IC Socket 28Pin Narrow Body DIP-28 2.54mm

Công ty ENCOM

Địa chỉ: 412/1A Nhật Tảo, Phường 06, Quận 10, Tp.HCM
Hotline: 1800 6837 (gọi miễn phí)
ĐT: 0988.300 600 - 028.2267 3399
Email: linhkien@encom.vn