TPS51117: 1.8V to 28V Input Sync Step Down Controller

TPS51117: 1.8V to 28V Input Sync Step Down Controller

TPS51117: 1.8V to 28V Input Sync Step Down Controller

Texas Instruments (TI)
Số Lượng: 30

Giá lẻ: 30.000 đ

The TPS51117 device is a cost-effective, synchronous buck controller for POL voltage regulation in notebook PC applications. The controller is dedicated for the operation of the Adaptive On-Time D-CAP mode. This mode provides ease-of-use, low external com

 

TPS51117: 1.8V to 28V Input Sync Step Down Controller

Xem thông tin chi tiết tại trang web của TI: http://www.ti.com/product/TPS51117

Datasheet download trong link trên hoặc tại đây:  http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps51117.pdf

Thiết kế chuẩn khi dùng TPS51117 như sau (tài liệu này lấy từ http://www.ti.com/general/docs/datasheetdiagram.tsp?genericPartNumber=TPS51117&diagramId=SLVS631C)

 

TPS51117: 1.8V to 28V Input Sync Step Down Controller - Sample Designed

Hình thực tế của chip

TPS51117: 1.8V to 28V Input Sync Step Down Controller

 

Công ty ENCOM

Địa chỉ: 412/1A Nhật Tảo, Phường 06, Quận 10, Tp.HCM
Hotline: 1800 6837 (gọi miễn phí)
ĐT: 0988.300 600 - 028.2267 3399
Email: linhkien@encom.vn